Współpracujemy z plagiat.pl

Współpracujemy z plagiat.pl

Od września 2013 roku współpracujemy z systemem ASAP (Akademicki System Archiwizacji Prac), który jest oferowany przez system antyplagiatowy plagiat.pl. Oprócz podstawowej funkcji - kontroli antyplagiatowej, system również archiwizuje prace dostarczając wielu użytecznych narzędzi, skierowanych do różnych grup użytkowników (administrator, nauczyciel, student) z możliwością przydzielenia wielu ról (operator, promotor, recenzent, przewodniczący komisji, czytelnik). System umożliwia dostęp do prac innych uczelni. Obecnie ponad 170 uczelni korzysta z systemu plagiat.pl w tym część klientów naszej firmy. Pełne wykorzystanie systemu ASAP wymaga integracji z system dziekańskim - w naszym przypadku z eORDO.