eOrdo Omnis » Moduły » Planer Pensum

Moduł Planer Pensum

Planer Pensum jest modułem w technologii portalowej (rozszerzającym funkcjonalności portalu eORDO Omnis), pozwalającym na planowanie zajęć dla wybranego semestru akademickiego oraz wygenerowanie i wydrukowanie statystyk i raportów dotyczących zaplanowanych godzin w różnego rodzaju przekrojach.

Moduł posiada rozbudowany system uprawnień, który pozwala na zdefiniowanie szeregu uprawnień (przegląd i edycja danych, tworzenie raportów) dla różnych rodzajów użytkowników (Rektor, Dziekan, Prowadzący, itp.) w zależności od wektora kierunku dla którego przeznaczone są zajęcia lubi oferenta przedmiotu.

Planer na podstawie danych wejściowych, którymi są:

potrafi wygenerować listę kursów, uwzględniając podział na semestr, stopień i system studiów. Każdy wygenerowany kurs posiada informację o:

Użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą modyfikować wygenerowaną listę kursów.

Na podstawie tak wygenerowanej listy, po ewentualnych modyfikacjach, moduł potrafi stworzyć odpowiedni zestaw zajęć w bazie eORDO, co znacząco przyspiesza obsługę dydaktyczną kolejnych semestrów. Natomiast system wydruków planera pozwala na sporządzenie i wydrukowanie lub zapisanie na dysku szeregu raportów z zaplanowanych godzin dla semestrów w różnych przekrojach.

Przykładowe zrzuty ekranu z modułu Planera Pensum:

Planer Pensum Planer Pensum Planer Pensum