eOrdo Omnis » Moduły » eAnkiety

Moduł eAnkiety

Portal eOrdo Omnis dysponuje osobnym modułem eAnkiety, który pozwala na przeprowadzanie:

Ankiety ewaluacyjne to anonimowe ankiety wypełniane przez studentów po zakończeniu kolejnego semestru. System umożliwia takie skonfigurowanie modułu, aby wypełnienie ankiety było wymagane przy wykonywaniu innych czynności takich jak na przykład zapisy na kolejny semestr w module eZapisy.

Ankietę absolwencką wypełniają absolwenci uczelni po ukończeniu studiów, może ona zawierać pytania dotyczące kursów, prowadzących czy pracy dziekanatu.

W obu przypadkach, na podstawie wypełnionych ankiet system może przygotować rozbudowane statystyki, które następnie można przedstawić prowadzącym czy kierownictwu uczelni. Takie zestawienie wyników obejmuje między innymi:

Przygotowane statystyki można pogrupować na przykład ze względu na przedmioty, jednostki dydaktyczne czy poszczególnych prowadzących.