Przedwiosenna promocja
wszystkie moduły portalowe tańsze o VAT

Moduł Dyplomowań

Moduł Dyplomowań służy do kontroli procesu dyplomowań oraz wspomaga jego przebieg od momentu zgłoszenia/zarezerwowania tematu pracy przez studenta poprzez obsługę procesu jej tworzenia aż do archiwizacji w uczelnianej bazie danych.

Główne funkcjonalności modułu: