Portal eORDO Omnis

Współczesne Uczelnie muszą podążać z duchem czasu. Konieczna jest nie tylko informatyzacja procesu kształcenia, ale również umożliwienie Studentom dostępu do zasobów systemu informatycznego przez Internet.

Ujednolicony sposób prezentacji danych, informowania Studentów o ważnych wydarzeniach oraz komunikacja elektroniczna z kadrą dydaktyczną oraz dziekanatem stają się wyznacznikiem profesjonalnego ośrodka kształcenia.

Zdalny dostęp do informacji o zajęciach i grupach studenckich oraz możliwość wpisywania ocen z dowolnego miejsca połączonego z Internetem to ogromne ułatwienie dla kadry dydaktycznej.

Możliwość elektronicznej rejestracji, wypełnienia kwestionariusza osobowego, wydruku potrzebnych dokumentów oraz druków przelewów bankowych bezpośrednio z przeglądarki internetowej to przyjazny Kandydatom system składania deklaracji na wybrane kierunki studiów.

To wszystko jest możliwe dzięki Portalowi eORDO Omnis!

Technologia

Portal eORDO Omnis tworzony jest za pomocą sprawdzonych i nowoczesnych technologii projektowania i implementacji aplikacji internetowych. Zastosowane narzędzia czynią Portal elastycznym i łatwym w dostosowaniu do potrzeb Uczelni.

Opracowaliśmy autorskie narzędzia, takie jak na przykład własny język wydruków portalowych oraz elastyczny mechanizm konfiguracji, które dają niespotykane wcześniej możliwości rozwoju aplikacji.

Cały czas pracujemy nad udoskonalaniem Portalu oraz rozwijaniem jego bogatej funkcjonalności, aby korzystanie z niego było proste i intuicyjne, a oferowane funkcje zaspokajały wszystkie potrzeby użytkowników.

Portal eORDO Omnis

Funkcjonalność

Portal eORDO Omnis jest uzupełnieniem systemu eORDO o funkcjonalność portalu internetowego dla prowadzących, studentów oraz kandydatów na studia.

Dla wszystkich użytkowników dostępne są:

Moduły portalu eOrdo Omnis

Portal eOrdo Omnis składa się z następujących, niezależnych modułów: