Projekt iSylabus.pl

Zasadnicze funkcjonalności portalu dla Uczelni:

Zalety lokalizacji portalu na zewnętrznym serwerze:

Zalety bazy ogólnopolskiej:

Zalety serwera zewnętrznego: